Fri 06/16/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hamden, Hamden M.S. Boys 5:30p 7:00p  >Boys> Senior Practice    BT 
 Sat 06/17/2017 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
New Haven, Yale Bowl TBD   >Boys> Lightning CONNY Tournament    BT